Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  MARTSERWIS.PL

Regulamin sklepu internetowego martserwis.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży 

towarów handlowych za pośrednictwem sklepu internetowego http://.martserwis.pl

WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY:

1. Właścicielem sklepu internetowego http://.martserwis.pl jest MART z siedzibą w Olsztynie 

mieszącą się przy ul. Żeromskiego 24f 10-354. Telefon: 89 535-11-55 lub 505-010-224, NIP: 

739-310-90-15 REGON: 511437129

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod 

adresem http://.martserwis.pl

3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok 

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta 

będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

5. Realizacja złożonego przez kupującego zamówienia nastąpi w ciągu 48 godzin od chwili 

wpłynięcia przelewu na konto firmy MART.

6. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie sklepu 

internetowego. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia 

przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w 

ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji 

zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

7. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane. 

8. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę 

sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie 

poinformowany o tym fakcie. 

9. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

10. Koszty dostarczenia naliczane są indywidualnie, w zależności od sposobu płatności, dostawy oraz gabarytów i wagi zakupionych produktów. 

11. Ceny w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich. 

12. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i 

związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi 

zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z 

zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia. 

13. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W 

przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) istnieje 

możliwość uzyskania odroczonego terminu zapłaty. 

14. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.

15. W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", towar jest wysyłany w momencie 

otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.

16. W sklepie internetowym http://.martserwis.pl nie są honorowane karty stałego klienta. 

17. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Firmy Handlowej MART nie są przyjmowane, chyba że 

nastąpiły wcześniej inne ustalenia. 

18. Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 

– odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na 

piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. 

19. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt 

zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu i dołączonym oryginalnym dowodem 

zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów 

używania, być uszkodzony, dotyczy także opakowania.  

20. Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany numer rachunku 

bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu. 

Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.

WARUNKI REKLAMACJI

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). 

2. Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy gwarancji zgodnych z 

informacjami zawartymi w kartach gwarancyjnych. 

3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący. 

4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego 

wzór należy pobrać ze strony internetowej sklepu. 

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 21 dni od daty dostarczenia 

uszkodzonego towaru pod adres MART ul. Żeromskiego 24f 10-354 Olsztyn 

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym http://martserwis.pl oznacza akceptację 

postanowień regulaminu.